qindilmalik - Qindil 3 months ago

@anniken.ande Eller... så kan vi ta med en fiende og stappe henne opp kjeften til kamelen, mens vi to kan ta en selfie av oss med dem i bakgrunnen.